SuperHotspot Registracija

Samo u slučaju da je u pitanju privredni subjekat
Ako želite da ga istaknemo, iznad Logo-a preduzeća
Ako želite možemo ispod dugmića za prijavljivanje na društvene mreže da postvimo naslov i/ili tekst kratke testualne promocije
Ako želite možemo ispod dugmića za prijavljivanje na društvene mreže da postvimo naslov i/ili tekst kratke testualne promocije
Facebook adresa na koju, ako želite možemo preusmerimo korisnika da mora da uradi Check-in i/ili Like
eMail adresa osobe koja će prati Social Media statistiku
eMail adresa osobe koja će vršiti izmenu starnice za prijavu i koja može da samostalno menja reklamne kampanje
Maksimalan broj gostiju koji mogu istovremeno da koriste mrežu
Sa ove eMail adrese će se vršiti slanje materijala/zahteva za izradu/izmenu starnice za prijavu (slike za pozadinu, logo i sl.) i izradu/izmenu reklamne kampanje.
(Poželjno je dostaviti gotove reklame kao slike ne veće od 1920x1080)