PAKET S


- Besplatno podešavanje i pomoć oko instalacije rutera
- Besplatna izrada personalizovane Log in stranice (splash page)
- Besplatno otvaranje naloga na superhotspotu koje omogućava 10 paralelnih konekcija
- Izdavanje odgovarajućeg rutera na revers (koji omogućava 10 paralelnih konekcija)
- Besplatno registrovanje email naloga koji se koristi za slanje marketinške kampanje
- Besplatno registrovanje mail chimp naloga koji se koristi za kreiranje marketinške kampanje
- Besplatno kreiranje maila dobrodošlice
- Besplatno kreiranje kampanje dobrodošlice
- Besplatno kreiranje jedne mini promocije na log in stranci
- Besplatna aktivacija usluge
- Besplatan pristup statistici superhotspot portala (uvid u stastiku prijavljenih korisnika na dnevnom, mesecnom ili godišnjem nivou, statistika po polu, starosti i načinu prijavljivanja)
- Besplatno dobijate 15 postolja za stolove sa reklamom superhotspot usluge
- Ugovorna obaveza na 2 godine
- Besplatan servis rutera u toku trajanja ugovorne obaveze
- Mogućnost izrade dodatnih kampanja dobrodošlice
- Mogućnost izrade dodatnih promo kampanja u zakazanom terminu (na Vaš zahtev)

PAKET L


- Besplatno podešavanje i pomoć oko instalacije rutera
- Besplatna izrada personalizovane Log in stranice (splash page)
- Besplatno otvaranje naloga na superhotspotu koje omogućava 60 paralelnih konekcija
- Izdavanje odgovarajućeg rutera na revers (koji omogućava 60 paralelnih konekcija)
- Besplatno registrovanje email naloga koji se koristi za slanje marketinške kampanje
- Besplatno registrovanje mail chimp naloga koji se koristi za kreiranje marketinške kampanje
- Besplatno kreiranje 2 maila dobrodošlice
- Besplatno kreiranje 2 kampanje dobrodošlice
- Besplatno kreiranje 4 mini promocije na log in stranci
- Besplatna aktivacija usluge
- Besplatan pristup statistici superhotspot portala (uvid u stastiku prijavljenih korisnika na dnevnom, mesecnom ili godišnjem nivou, statistika po polu, starosti i načinu prijavljivanja)
- Besplatno dobijate 15 postolja za stolove sa reklamom superhotspot usluge
- Ugovorna obaveza na 2 godine
- Besplatan servis rutera u toku trajanja ugovorne obaveze
- Besplatna izrada 2 dodatnih kampanja dobrodošlice
- Besplatna izrada 2 dodatnih promo kampanja u zakazanom terminu (na Vaš zahtev)

PAKET XL


- Besplatno podešavanje i pomoć oko instalacije rutera
- Besplatna izrada personalizovane Log in stranice (splash page)
- Besplatno otvaranje naloga na superhotspotu koje omogućava 60 paralelnih konekcija
- Izdavanje odgovarajućeg rutera na revers (koji omogućava 60 paralelnih konekcija)
- Besplatno registrovanje email naloga koji se koristi za slanje marketinške kampanje
- Besplatno registrovanje mail chimp naloga koji se koristi za kreiranje marketinške kampanje
- Besplatno kreiranje 5 maila dobrodošlice
- Besplatno kreiranje 5 kampanje dobrodošlice
- Besplatno kreiranje 10 mini promocije na log in stranci
- Besplatna aktivacija usluge
- Besplatan pristup statistici superhotspot portala (uvid u stastiku prijavljenih korisnika na dnevnom, mesecnom ili godišnjem nivou, statistika po polu, starosti i načinu prijavljivanja)
- Besplatno dobijate 15 postolja za stolove sa reklamom superhotspot usluge
- Ugovorna obaveza na 2 godine
- Besplatan servis rutera u toku trajanja ugovorne obaveze
- Besplatna izrada 5 dodatnih kampanja dobrodošlice
- Besplatna izrada 5 dodatnih promo kampanja u zakazanom terminu (na Vaš zahtev)